O nás

Angus farma Rančice je rodinná farma pana Milana Šebelky hospodařící na 145 ha zamědělské půdy . Nachází se v osadě Rančice u obce Kamenný Újezd asi 12km od Českých Budějovic směrem k Českému Krumlovu.

Hlavní činností farmy je chov masného skotu – plemene Aberdeen Angus. Toto plemeno se zde chová na pastvinách v čistokrevné formě za účelem produkce a prodeje kvalitních plemenných býků a jalovic. Dále se zde pěstuje obilí pro krmné účely a pícniny na orné půdě, součástí hospodářství je i 10 ha lesa.

Pro volné chvíle rodiny ale i hostů farmy je zde vybudována stáj pro koně s venkovní jízdárnou a výběhem, několik koní je určeno pro rekreační jízdu.

 

Od roku 2010  je farma certifikována v registru farem kontrolovaného ekologického hospodaření.

 

Historie

Na zemědělské usedlosti v Rančicích č.p.3 hospodaří rod Šebelků již od 17.století. Jedinou přestávkou bylo nucené přerušení hospodaření v roce 1952, kdy bylo celé hospodářství v zájmu kolektivizace vyvlastněno.

Po revoluci a pádu komunismu se ujal opět rodového majetku syn původního hospodáře Milan Šebelka a se svou rodinou začal hospodařit a budovat značně zdevastované stavení.
Dnes je již statek z větší části opraven a slouží k bydlení rodiny farmáře, ubytování pro agroturistiku, chovu koní a zázemí pro hospodaření.

 

 

 

angus_layout_26.png